Τα Νέα μας

3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Τρίτη 24-9-2019 την Τρίτη απόφαση Ένταξης (2η τροποποίησης αρχικής απόφασης ένταξης)  επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης 24-9-2019/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια  27-9-2019). Η συνολικήRead more about 3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]