Τα Νέα μας

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 21-10-2019 την 4η Απόφαση (3η τροποποίηση αρχικής απόφασης) ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και την απόφαση απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. Οι υποψήφιοι, τωνRead more about Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]