Τα Νέα μας

Επιχορήγηση Λογιστών- Παράταση Υποβολών

Επιχορήγηση Λογιστών- Παράταση Υποβολών

  Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.» αντικαθίσταται, ως εξής: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεταιRead more about Επιχορήγηση Λογιστών- Παράταση Υποβολών[…]

Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους

Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους

600/102813 Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’71).     Αριθμ. 600/102813 Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’71). (ΦΕΚ Β 1852/14/4/2022) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθροRead more about Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους[…]