Τα Νέα μας

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους,ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. ΣΚΟΠΟΣΗ ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησηςεπαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕπιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει τοπροσωπικό τους κατά το 3μηνο πρινRead more about Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.[…]

Απόφαση  Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

    Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης χιλίων τετρακοσίων έντεκα (1.411) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.433.267,74 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονταιRead more about Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»[…]