Επενδυτικές προτάσεις

Η τεχνογνωσία μας στον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η άρτια ενημέρωση μας επιτρέπει να συντάξουμε επιτυχημένες επενδυτικές προτάσεις προκειμένου να υλοποιήσετε το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο. Αξιοποιείστε τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις, ξεπεράστε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προχωρήστε στο επόμενο επαγγελματικό σας βήμα με την υποστήριξη του γραφείου. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ξεκινώντας από την ενημέρωση σας και την προετοιμασία του φακέλου σας μέχρι και το τελικό βήμα της εκταμίευσης της επιδότησής σας.
Επιχειρούμε μαζί!

  • Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Επιχειρησιακές Μελέτες
  • Βusiness Plan
  • Προγράμματα Νέων και Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
  • Προγράμματα Επιδότησης Προσωπικού
  • Προγράμματα ΟΑΕΔ
Επενδυτικές προτάσεις