Τα Νέα μας

Μείωση φόρου και δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών

Μείωση φόρου και δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή καιRead more about Μείωση φόρου και δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών[…]

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης της Δράσης. Η Δημόσια ΔαπάνηRead more about Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»[…]

Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

  Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: α) έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχριRead more about Δράση «Ψηφιακό Βήμα»[…]