Τα Νέα μας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.  Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ. Πρόγραμμα II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουνRead more about Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων[…]

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 3,9 δισ.ευρώ

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 3,9 δισ.ευρώ

16/6/2022 – Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 3,9 δισ.ευρώ             Εγκρίθηκε στις 15/06 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 -2027. Αναμένεται μέσα από τις Δράσεις που θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ωφεληθούν άμεσα χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς καιRead more about Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 3,9 δισ.ευρώ[…]

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους,ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. ΣΚΟΠΟΣΗ ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησηςεπαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕπιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει τοπροσωπικό τους κατά το 3μηνο πρινRead more about Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.[…]

Απόφαση  Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

    Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης χιλίων τετρακοσίων έντεκα (1.411) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.433.267,74 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονταιRead more about Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»[…]