Τα Νέα μας

2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”

2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τη Δευτέρα 16-9-2019 τη Δεύτερη απόφαση Ένταξης  100 επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 16-9-2019). Η συνολική δημόσια δαπάνηRead more about 2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”[…]

Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 5-9-2019 την Πρώτη απόφαση Ένταξης  162 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.769.990,02€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5-9-2019). ΣτοRead more about Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]