Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 5-9-2019 την Πρώτη απόφαση Ένταξης  162 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.769.990,02€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5-9-2019).

Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η έκδοση με νέες εντάξεις πράξεων.

Ο ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά με σχετική επιστολή τους Δικαιούχους.

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις που εντάσσονται  εδώ.