Τα Νέα μας

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ” e-λιανικό”

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ” e-λιανικό”

              Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔRead more about Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ” e-λιανικό”[…]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία»   Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. Να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερουςRead more about ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020[…]

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 21-10-2019 την 4η Απόφαση (3η τροποποίηση αρχικής απόφασης) ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και την απόφαση απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. Οι υποψήφιοι, τωνRead more about Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]

3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Τρίτη 24-9-2019 την Τρίτη απόφαση Ένταξης (2η τροποποίησης αρχικής απόφασης ένταξης)  επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης 24-9-2019/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια  27-9-2019). Η συνολικήRead more about 3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]

2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”

2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τη Δευτέρα 16-9-2019 τη Δεύτερη απόφαση Ένταξης  100 επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 16-9-2019). Η συνολική δημόσια δαπάνηRead more about 2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”[…]

Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”

  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 5-9-2019 την Πρώτη απόφαση Ένταξης  162 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.769.990,02€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5-9-2019). ΣτοRead more about Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”[…]