Στο προσεχές διάστημα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα” – Δράσεις & Δικαιούχοι

Στο προσεχές διάστημα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα” – Δράσεις & Δικαιούχοι

“Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στην ΕΕ μέσω SFC, στις 9 Μαΐου 2022, την ημέρα της Ευρώπης”, δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα” θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με επιδοτήσεις και κίνητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων.

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

 

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε 3 βασικές Προτεραιότητες:

 1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας
 2. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
 3. Βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Αναμενόμενες Δράσεις ΕΣΠΑ

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός– Πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες – Ανάπτυξη ψηφιακής καινοτομίας
 • Αναβάθμιση & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, Μεγέθυνση του τομέα της μεταποίησης, Διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές, Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Ανάπτυξη & αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις
 • Μηχανισμοί & δομές στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως & παροχής εργαστηριακών & άλλων υποδομών ποιότητας & διαχείρισης διανοητικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας & ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών – Αναβάθμιση & αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών & εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές υποδομές & νέες βιομηχανικές δραστηριότητες – Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, επέκταση συστημάτων ή προσθήκη νέων λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα) – Αξιοποίηση (λειτουργική/κτιριακή αναβάθμιση) υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων εντός αστικού ιστού & αλλαγή χρήσης (λειτουργία ως θερμοκοιτίδες, μουσείο επιχειρηματικότητας, διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας κλπ)

 

Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις

 • Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)
 • Νέες επιχειρήσεις
 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών
 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο
 • Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς – Επιχειρηματικά σχήματα & συνεργασίες
ΕΣΠΑ Λογιστικές Υπηρεσίες Σέρρες Μοσκοφίδης
ΕΣΠΑ Λογιστικές Υπηρεσίες Σέρρες Μοσκοφίδης