Τα Νέα μας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία»   Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. Να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερουςRead more about ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020[…]