Τα Νέα μας

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 :«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων πουεπλήγησαν από τον Covid–19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31–12–2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής,Read more about Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ[…]

Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Πώς θα διοχετευθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω επιδοτήσεων; Τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενεργοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου τα νέα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν σε αυτό να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στο σοκ που δέχεται η οικονομία από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο. Οπως επισημαίνεταιRead more about Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[…]

«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης

«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης 30 ημερών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος επαλήθευσης. Ειδικότερα, το αίτημα επαλήθευσης μπορεί να υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, μετά το πέρας της υποχρέωσης διατήρησης τηςRead more about «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης[…]

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τηRead more about Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού[…]

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Ποσοστό επιδότησης  100% και έως: 2.000€ για επιχειρήσεις με τζίρο κάτω από 20.000€ ή 1.500€ για επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 20.000€. Τo ποσό ενίσχυσης αφορά δαπάνες προμήθειας: Τεχνολογικού Εξοπλισμού (Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής) Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Οι αιτήσεις ανοίγουν 09/03/2022 και αξιολογούνταιRead more about Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών[…]