2Η Απόφαση Ένταξης Προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια τεχνολογίας”

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τη Δευτέρα 16-9-2019 τη Δεύτερη απόφαση Ένταξης  100 επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 16-9-2019).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των μέχρι σήμερα 262 πράξεων (έργων) στις δύο αποφάσεις ένταξης ανέρχεται σε 2.853.062,77€.

Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η έκδοση και νέων αποφάσεων ένταξης πράξεων. μέχρι εξάντλησης της δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί για την παρούσα Δράση (3.125.000,00€ σύμφωνα με την πρόσκληση).

Ο ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά με σχετική επιστολή τους Δικαιούχους.

 

Δείτε την απόφαση ένταξης εδώ