3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

3 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “Κουπόνια Τεχνολογίας”

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Τρίτη 24-9-2019 την Τρίτη απόφαση Ένταξης (2η τροποποίησης αρχικής απόφασης ένταξης)  επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ημερομηνία απόφασης 24-9-2019/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια  27-9-2019).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των μέχρι σήμερα 286 πράξεων (έργων) στις τρείς αποφάσεις ένταξης ανέρχεται σε 3.121.471,57 €.

Ο ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά με σχετική επιστολή τους Δικαιούχους.

Δείτε την απόφαση εδώ