Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ” e-λιανικό”

e-shop

 

 

 

 

 

 

 

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop,

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο»)

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, έναρξη με επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, με επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 και έπειτα

Αξιολόγηση – Βαθμολογία:

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει κατ’ελαχιστο να παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά 20% και άνω για το διάστημα Δ τριμ 2019 και Δ τριμ 2020.

Βαθμολογικό κριτήριο αποτελεί το ποσοστό μείωσης του τζίρου για το συγκεκριμένο διάστημα. Δεν θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας

Ημερομηνία Υποβολών:  22/02/2021 έως 24/03/2021

 

Νέα Διαδικασία σύμφωνα με την προκήρυξη:

  1. Υποβολή αιτήσεων έως  24/03/2021
  2. Έκδοση αποτελεσμάτων – καθορισμός δικαιούχων
  3. Υλοποίηση έργου ( έως 6 μήνες)
  4. Ολοκλήρωση Έργου και Αίτηση Καταβολής Ενίσχυσης

 

Επομένως υποβάλετε αίτηση, γνωρίζετε εάν είστε δικαιούχος και έπειτα υλοποιείτε τη δαπάνη του e shop

Αναλυτικά η πρόσκληση της δράσης εδώ

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία!!!